top of page

Smart Districts

SF, as a smart grid system, provides a unique solution for district heating/cooling and ventilation needs. The operation of SF is as follows: The temperature regime is approximately 15-20°C for cooling and 25-30°C for heating. These temperatures closely align with underground temperatures, resulting in significantly lower energy storage and insulation costs when compared to similar systems. Notably, the system eliminates the need for a central heating/cooling facility, offering advantages over 3rd and 4th generation systems. SF manages heating and cooling in two stages: In the first stage, the facade is heated or cooled by air circulated along its surface, covering a substantial portion of the building's thermal energy requirements (50%-70%). Some of the circulated air is directed indoors, simultaneously fulfilling ventilation needs. In the second stage, the remaining thermal demands are met by the HP (HEat Pump). It's important to highlight that this system not only dissipates waste heat from the "heat pump" into the grid but also directly charges the "cold line" in winter and the "warm line" in summer with outside air heat. In doing so, it stores external air energy in the most  straightforward and cost-effective manner!

 SF'nin işleyişi şu şekildedir: Soğutma için sıcaklık rejimi yaklaşık 15-20 °C iken ısınma için 25-30 °C civarındadır. Bu sıcaklıklar yeraltı sıcaklıklarına çok yakın olduğundan, hem enerji depolama hem de yalıtım maliyetleri benzer sistemlere göre çok daha düşüktür. Sistem merkezi ısıtma/soğutma tesisi gerektirmez. Bu açıdan, 3. ve 4. nesil sistemlere göre avantajlıdır. SF, ısıtma/soğutmayı iki aşamada gerçekleştirir: İlk aşamada, cephe boyunca dolaştırılan hava tarafından cephe ısınır veya soğutulur. Bu aşamada binanın termal enerji ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanır ( %50-70). Dolaşan havanın bir kısmı iç mekana verilir ve havalandırma ihtiyacı da karşılanır. İkinci aşamada, kalan ısı ihtiyacı ISI POMPASI cihazı ile karşılanır. HP, düşük sıcaklık ve küçük kapasite ile verimli bir şekilde çalışır. Lütfen unutmayın ki sistem sadece "ısı pompası"nın atık ısısını şebekeye iletmekle kalmaz. Sistem aynı zamanda kışın "soğuk hattı"nı ve yazın "sıcak hattı"nı dış hava sıcaklığını kullanarak şarj eder. Böylece dış hava enerjisini en kolay ve ucuz şekilde depolar!

TOPRAK SMART FACADE ENGINEERING 

TOPRAK MÜHENDİSLİK

bottom of page